• +420 603 495 229
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. stupeň ZŠ

Na druhý stupeň nastupuje dítě mezi 11. a 12. rokem a pokračuje v dalším základním vzdělávání. Jde o klíčové období z hlediska vývoje, dochází
k psychickým a tělesným změnám v souvislosti s dospíváním, také učivo se stává obtížnějším. Proto bývá někdy označováno jako velmi proměnlivé
i náročné. Z hlediska učení je kladen důraz na větší náročnost látky, prohlubování abstraktního myšlení, ale i rozvoj logiky a socializace. Dítě už zvládá spolu se školní prací a její organizací i více dalších činností a stává se samostatnějším.
Image

Český jazyk a literatura

Učebnice ČJ 6.–9. ročníku jsou členěny podle jazykových rovin, učivo o slohu a komunikaci je pojato samostatně, v závěru kapitol si mohou žáci ověřit zvládnutí látky. Publikace k procvičování nabízejí stovky úkolů, Slohová cvičení další možnosti v této oblasti. Čítanky přinášejí texty klasické i ty z literatury pro děti a mládež, náměty k činnostem a doplňuje je Literární výchova s výkladem k vývoji literatury.

Image

Matematika

Oblíbené matematiky pro 6.–9. ročník obsahují vždy dvě učebnice a dva pracovní sešity pro aritmetiku, později algebru, a geometrii. Nabízejí mnoho úkolů k procvičování, doplněny jsou obrazovým materiálem a řešením úloh v závěru. Sbírky úloh patří mezi praxí ověřené materiály k upevnění učiva.
K celkovému opakování i jako příprava na přijímací zkoušky je určen Přehled matematiky.

Image

Člověk a příroda

Zde najdete řady učebnic zeměpisu, včetně pracovních sešitů, přírodopisu a fyziky. Rozlišují základní výklad a rozšiřující informace, důraz kladou na mezipředmětové vztahy a přinášejí řadu námětů k diskuzi. Obsahují bohatý obrazový materiál včetně grafů a schémat, stejně tak otázky k ověření učiva. Přehled chemie slouží k zopakování učiva či jako příprava k přijímacím zkouškám.

Image

Člověk a společnost

Řada dějepisu pro 6.–9. ročník, zahrnující pracovní sešity a metodické příručky, nabízí srozumitelně psaný výklad dějin doplněný obrazovým materiálem včetně map, rozšiřující informace, úkoly a další náměty k činnosti. Praktické zaměření občanské výchovy s důrazem na vše, s čím se žák v běžném životě setká, směřuje k zobecňování, vnímání v souvislostech, vyžaduje interakci a společné řešení problémů.

Image

Cizí jazyky

Hello, kids! pro 6.–9. ročník navazují na učebnice angličtiny pro první stupeň. Probírají praktická témata a situace z běžného života. Obsahují základní výklad jazykových jevů, gramatická a poslechová cvičení i konverzační témata podporující interaktivitu žáků. Soubor pro každý ročník zahrnuje vždy učebnici, poslechové CD, pracovní sešit a metodickou příručku pro učitele.


Image

Umění a kultura

Hudební výchova pro 6.–9. ročník podněcuje
u žáků kladný vztah k hudbě, zpěvu, ale i poslechu či k hudebně pohybovým aktivitám, podporuje je při hře na hudební nástroje. Seznamuje s hudební teorií, s významnými skladateli a dalšími činnostmi souvisejícími s hudbou. Každou publikaci doplňuje CD s nahrávkami vážné i moderní hudby, metodická příručka pro učitele je zdarma.


Image

Přírodopis pro základní školy 6 – Zoologie a botanika

Učebnice pro 6. ročník ZŠ je první z řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Ve dvou oddělených částech se věnuje oblasti zoologie a botaniky...

Učebnice pro 2. stupeň ZŠ


ČESKÝ JAZYK
6.–9. roč.

Podrobnosti

PROCVIČOVÁNÍ Z MAT
6.–9. roč.
Podrobnosti

ZEMĚPIS
6.–9. roč.
Podrobnosti

HUDEBNÍ VÝCHOVA
6.–9. roč.
Podrobnosti


PROCVIČOVÁNÍ Z ČJ
6.–9. roč.

Podrobnosti

FYZIKA
6.–9. roč.
Podrobnosti

DĚJEPIS
6.–9. roč.
Podrobnosti

ČÍTANKY
6.–9. roč.
Podrobnosti

OBČANSKÁ VÝCHOVA
6.–9. roč.
Podrobnosti

MATEMATIKA
6.–9. roč.
Podrobnosti


PŘÍRODOPIS
6.–9. roč.

Podrobnosti

ANGLIČTINA
6.–9. roč.
Podrobnosti