• +420 603 495 229
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Střední školy

Střední škola nabízí žákům další možnosti pokračování ve studiu. Navazuje zpravidla na školu základní a vzdělávají se v ní žáci od 15 do 19 let. Podle svých preferencí si volí studium všeobecné (gymnázium), nebo odborné (SOŠ, SOU). Jejich výběr určuje, zda budou prohlubovat své dosavadní vědomosti ve všech oblastech, nebo rozvíjet dovednosti v rámci zvoleného oboru. V tomto období dochází také k upevňování hodnot, názorů, mladí lidé hledají svou vlastní životní cestu a připravují se na studium na vysokých či vyšších odborných školách nebo na své první zaměstnání.

Image

Český jazyk a literatura

Pro gymnázia nabízíme čtyřdílnou řadu učebnic od Jiřího Kostečky, s množstvím cvičení a úkolů, vedoucí žáky k osvojování klíčových kompetencí, rozvíjení abstraktního myšlení a zlepšování stylizačních schopností. Pro střední odborné školy je připraven komplet učebnic s důrazem na komunikaci. Literatury a čítanky vytvořené zkušenými autory a středoškolskými pedagogy obsahují bohatý čtenářský materiál včetně výkladu literární historie. Všechny publikace připravují žáky na úspěšné složení maturity.


Image

Člověk a příroda

Učebnice Geografie 1–4 jsou určeny zejména žákům čtyřletých gymnázií. Přehledné grafické členění odlišuje základní učivo od rozšiřujícího. Výkladový text, obrázky, tabulky i grafy umožňují studentům vytvořit si fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, hodnotit dosavadní informace a hledat řešení problémů. Nabízíme také učebnice chemie pro gymnázia i střední odborné školy či Přehled středoškolské chemie. Přehled chemického názvosloví obsahuje soubory cvičení a sady testových úloh ve dvou variantách náročnosti.

Image

Člověk a společnost

Zde naleznete souborné učebnice občanské výchovy pro SOŠ i SOU, soubornou publikaci dějepisu pro SOŠ a zejména dějepisnou řadu pro gymnázia a další střední školy. Autorský kolektiv v čele s prof. Petrem Čornejem se soustřeďuje na stěžejní mezníky v dějinách lidstva, historické souvislosti i dějiny každodennosti, vše doplňuje obrazový materiál a dějepisné mapy. Učebnice nejsou přehlceny fakty, paralelní výklad českých i světových dějin je jasný a srozumitelný, zdůrazněny jsou nové dějiny. Umožňují kvalitní přípravu na vysoké školy.

Image

Cizí jazyky

Unikátní publikace Anglická frázová slovesa obsahuje nejfrekventovanější spojení anglických frázových sloves pro každodenní komunikaci, je určena školám i samoukům. Efektivní a rychlé jazykové učení a aktivní užívání angličtiny v běžných společenských situacích umožňuje Anglická konverzace. Nabízí množství autentických textů, konverzačních témat, her a cvičení. Angličtina pro provoz hotelu a společenského stravování, určená SOŠ, zahrnuje odbornou terminologii nezbytnou k výkonu daného povolání.

Image

Umění a kultura

Pro žáky gymnázií i jiných středních škol jsou určeny dva díly učebnic hudební výchovy, které svým pojetím navazují na učebnicovou řadu pro 6.–9. ročník ZŠ. V promyšlené struktuře se věnují vývoji hudby, nabízejí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie, obsahují i notový materiál ke zpěvu. Výklad určitého období v dějinách hudby je vhodné vždy obohatit poslechem hudebních ukázek, zpěvem nebo některou navrhovanou činností. Každý díl učebnice proto doplňuje CD s hudebními nahrávkami.

Image

Dějepis pro gymnázia a střední školy – novověk

Učebnice je součástí ucelené řady dějepisu pro gymnázia a střední školy. Třetí díl se věnuje novověku. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin...

Učebnice pro střední školy


ČESKÝ JAZYK
1.–4. roč.
Podrobnosti

GEOGRAFIE
1.–4. roč.
Podrobnosti

OBČANSKÁ
NAUKA
Podrobnosti

LITERATURY
A ČÍTANKY 1.–4. roč.
Podrobnosti

ANGLIČTINA

Podrobnosti

ČESKÝ JAZYK pro SŠ a SOU
1.–4. roč.
Podrobnosti

HUDEBNÍ
VÝCHOVA
Podrobnosti

LITERATURY A ČÍTANKY
pro SŠ a SOU 1.–4. roč.
Podrobnosti

DĚJEPIS
1.–4. roč.
Podrobnosti