Přírodopis pro základní školy 6 – Zoologie a botanika

Učebnice pro 6. ročník ZŠ je první z řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Ve dvou oddělených částech se věnuje oblasti zoologie a botaniky – první polovina učebnice je zaměřena na zoologii, druhá se zabývá botanikou. Výkladový text je doplněn bohatým obrazovým materiálem, autoři se zaměřili zejména na praktické využití učiva, na mezipředmětové vztahy a zpracování úkolů pro laboratorní práce. Na publikaci navazuje učebnice pro 7. ročník ZŠ, která uzavírá učivo zoologie a botaniky a věnuje se vyšším organismům, jak živočichům, tak rostlinám.

 

 

 

 

 

 

 


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz