Slavnostní křest knihy

Slavnostní křest nové publikace KONFLIKTNÍ REGIONY SVĚTA od politického geografa Libora Jelena proběhl 15. listopadu 2021 na Přírodovědecké fakultě UK. Kmotrem publikace, která vyšla v Nakladatelství ČGS, se stal doc. Pavel Chromý, prezident České geografické společnosti. Kniha je určena nejen studentům, učitelům, ale i všem zájemcům o politickou geografii a politické dění ve světě. První díl ze série publikací o konfliktních světových regionech je věnovaný Evropě a rozebírá vybrané problémové případy ze západní Evropy, bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu. Cílem knihy je nastínit historické a geografické souvislosti současných politických konfliktů, vysvětlit jejich obecné principy fungování, a také zhodnotit jejich aktuální stav a možný vývoj.
 
 

© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz