• +420 603 495 229
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Workshop – Únikové hry ve výuce matematiky

Ve dnech 15.–16. 2. 2024 se konal již 28. ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky. Akreditovanou akci MŠMT pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu s JČMF (Jednota českých matematiků a fyziků).

Akce se zúčastnilo více než 180 učitelů matematiky z celé České republiky včetně středoškolských pedagogů. Tak jako každý rok bylo hlavním záměrem konference podpořit další odborné vzdělávání pedagogů a vytvořit prostor pro osobní setkání. Za nakladatelství SPN jsme zde představili portfolio našich učebnic.

Program letošní konference byl plný zajímavých přednášek, odborných seminářů, otevřených hodin přímo na školách, ale i workshopů. Za SPN vystoupila Mgr. Pavla Hanzalová, Ph.D., s workshopem o možnostech tvorby a využití únikových her v matematice. Workshop vzbudil mezi účastníky velký zájem, během chvilky zaplnili celou PC učebnu. Dr. Hanzalová připravila podrobný návod, jak na PC vytvořit jednoduchou „únikovku“, její tvorbu si mohli všichni na místě hned vyzkoušet.

Tento typ hry je vhodné zařazovat do výuky nejen na procvičení probraného učiva, vyučující ji může nechat vytvořit i samotnými žáky, a podpořit tak u nich rozvoj digitální kompetence a kreativity. Podle zkušeností dr. Hanzalové zabere příprava „únikovky“ zpočátku víc času, ale s narůstající praxí se doba přípravy zkracuje a odměnou pro učitele je nadšení žáků a jejich aktivní spolupráce. Usnadnit tvorbu „únikovky“ může i využití AI např. pro tvorbu příběhu či výběr úkolů.

Během workshopu představila dr. Hanzalová i nově připravované interaktivní učebnice aritmetiky pro 6. roč. ZŠ od SPN, kde by měla být minimálně jedna úniková hra v každé kapitole. Dále se v učebnicích můžete těšit na interaktivní formy procvičování a mezipředmětové vztahy, počítá se i s úlohami určenými pro samostatnou práci žáků nebo pro práci ve skupinách. Na interaktivní učebnici aritmetiky bude navazovat učebnice geometrie pro 6. roč. ZŠ a v dalších letech chystá SPN interaktivní podobu i ostatních ročníků řady.

Zájem vzbudila konference také mezi našimi redaktory, kteří navštívili několik přednášek a workshopů. Zaujal je zejména workshop od Mgr. Daniely Bímové, Ph.D. V PC učebně ukázala základní principy tvorby modelu pomůcky pro prostorovou geometrii, která by měla být následně vytištěna na 3D tiskárně. Model by měli žáci vytvořit v hodinách informatiky. Pro účastníky byla přínosem především možnost seznámit se s programem Onshape použitým pro tvorbu modelu, který většina z nich doposud neznala.

Děkujeme pořadatelům za uspořádání letošní konference a jsme rádi, že téma našeho workshopu zaujalo tolik účastníků. Děkujeme za vaši účast a budeme se těšit na všechny další zajímavé podněty!