Další veletrh za námi!

Ve středu 7. 9. jsme se zúčastnili tradiční akce XXV. Kongresu České geografické společnosti a 18. Kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti pořádané Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci s dalšími katedrami.

Sešlo se přes sto vysokoškolských pedagogů, kteří zde vystoupili s řadou zajímavých prezentací a přednášek a sdíleli s kolegy své zkušenosti z oboru. Geografická komunita tak měla jedinečnou příležitost se opět setkat a diskutovat nad tématy i s kolegy ze Slovenska.

Hlavním lákadlem na našem stánku byla publikace Konfliktní regiony světa od RNDr. Libora Jelena, Ph.D., která je určena především pro učitele a studenty SŠ, VŠ a zájemce o politickou geografii. Autor na jedné z přednášek zdůraznil význam této učebnice z hlediska didaktiky a také, jak je důležité přiblížit toto téma budoucím učitelům.


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz