3D tisk ve výuce fyziky

Publikace 3D tisk ve výuce fyziky od Vladimíra Vochozky je určena pro vyučující, žáky ZŠ a SŠ, ale také zájemce o 3D tisk. Učebnice přehledně a srozumitelně provádí celým procesem 3D tisku od modelování přes slicování až po finální tisk výrobku. Výrobkem je vždy pomůcka pro fyzikální pokusy, kterou lze vytisknout v libovolném počtu. Pokusy tak mohou provádět všichni žáci současně s vyučujícím. Učebnici doplňuje více než 40 videonávodů pro lepší pochopení výkladu.

Hlavním přínosem učebnice je zohlednění mezipředmětových vztahů. V informatice se žáci pomocí programu Onshape učí vytvářet 3D modely, které pak při slicování v PrusaSliceru připravují pro 3D tisk. V technických předmětech provádějí vlastní tisk výrobků, jež mohou ještě podle potřeby povrchově či jinak upravovat do konečné podoby. Ve fyzice pak výrobky využijí k praktickým pokusům uvedeným ve 13 tematických kapitolách.

Využijte speciální akci do konce roku 2022!
Při zakoupení více než 10 kusů publikace 3D tisk ve výuce fyziky získáte navíc ZDARMA:

  • jednu učebnici,
  • ke stažení modely ve formátu STL – hotové modely fyzikálních pomůcek ve formátu STL,
  • ke stažení G-kódy – speciálně vygenerované kódy nutné k nastavení tiskárny a vytištění pomůcek.
Image

© 2022 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz