3D tisk ve výuce fyziky

Publikace 3D tisk ve výuce fyziky od Vladimíra Vochozky je určena pro vyučující, žáky ZŠ a SŠ, ale také zájemce o 3D tisk. Učebnice přehledně a srozumitelně provádí celým procesem 3D tisku od modelování přes slicování až po finální tisk výrobku. Výrobkem je vždy pomůcka pro fyzikální pokusy, kterou lze vytisknout v libovolném počtu. Pokusy tak mohou provádět všichni žáci současně s vyučujícím. Učebnici doplňuje více než 40 videonávodů pro lepší pochopení výkladu.

Hlavním přínosem učebnice je zohlednění mezipředmětových vztahů. V informatice se žáci pomocí programu Onshape učí vytvářet 3D modely, které pak při slicování v PrusaSliceru připravují pro 3D tisk. V technických předmětech provádějí vlastní tisk výrobků, jež mohou ještě podle potřeby povrchově či jinak upravovat do konečné podoby. Ve fyzice pak výrobky využijí k praktickým pokusům uvedeným ve 13 tematických kapitolách.

Pro velký úspěch prodlužujeme akci do konce února 2023!
Při zakoupení více než 10 kusů publikace 3D tisk ve výuce fyziky získáte navíc ZDARMA:

  • jednu učebnici,
  • ke stažení modely ve formátu STL – hotové modely fyzikálních pomůcek ve formátu STL,
  • ke stažení G-kódy – speciálně vygenerované kódy nutné k nastavení tiskárny a vytištění pomůcek.
Image

© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz