SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, e-mail: spn@spn.cz, tel./fax 224 931 447

Vítáme Vás na stránkách SPN - pedagogického nakladatelství

Představujeme Vám širokou nabídku učebnic a vzdělávacích publikací pro základní školy, střední školy i nejširší veřejnost a řadu důležitých informací především pro školskou praxi.

aktuální novinky

DO-RE-MI
Zpěvník pro předškoláčky
Marie Lišková
Tento zpěvník je úvodní částí třídílného souboru publikací, které přinášejí výběr známých i méně tradičních písniček vhodných ke zpěvuv předškolním, mladším školním a starším školním věku.

Zpěvník DO-RE-MI 1 nalezne uplatnění jak v práci mateřských škol a dalších předškolních zařízení, tak v prvních ročnících školní docházky, kdy se žáci se sborovým zpěvem blíže seznamují.

Využití najde i v základních uměleckých školách. Inspiraci v něm snad najdou i rodiče, prarodiče a jiní dospělí, kteří chtějí nejmenší zpěváky přivést k aktivnímu muzicírování a k vztahu ke zpěvu. Ve školní praxi se zpěvník uplatní dobře jako doplněk kterékoliv řady učebnic hudební výchovy.
ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ZŠ
Metodická příručka
Milada Buriánková
Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.).

Obsahuje řadu námětů a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení.
SBÍRKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRO 8. ROČNÍK ZŠ

Josef Trejbal
Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ. Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol.

Je rozdělena na část aritmetickou a geometrickou. V závěru sbírky je klíč s řešením všech úloh, které sbírka obsahuje. Sbírka je vhodná jako doplněk výuky bez ohledu na to, které učebnice jsou ve výuce užívány.

Nejblíže má však k ucelené řadě matematik vydaných v souladu s rámcovými vzdělávacími programy v SPN (autor Z. Půlpán).
GEOGRAFIE PRO SŠ III
Regionální geografie světa
Jaromír Demek a kol.
Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie.

Vychází z prvního vydání řady, avšak je zásadně graficky přepracovaná a aktualizovaná o nejnovější odborné a statistické údaje.
ČTENÍ S RADOSTÍ - PŘÍPRAVA NA POČÁTEČNÍ ČTENÍ
Pracovní sešit
Alexandra Bahnerová
Tento pracovní sešit je určen žákům prvních ročníků a dětem předškolního věku pro začátek nácviku čtení. Využívá principy genetické metody čtení.

Děti předškolního věku, které mají zájem o čtení, stejně jako prvňáčci ihned po vstupu do školy ocení spojení hry, kreslení, psaní a poznávání písmen. Pojetí sešitu jim umožní úspěch a radost od prvního úkolu. Všichni práci zvládnou a budou vidět pokroky, které dělají. To je výrazný motivační prvek ve školní práci i v přípravě na ní.

Na práci se sešitem lze navázat pomůckami, které učí žáky číst prostřednictvím genetické metody.
BUDU DOBŘE ČÍST, UMÍM DOBŘE ČÍST
Učebnice
Jana Borecká a kol.


BUDU DOBŘE ČÍST a UMÍM DOBŘE ČÍST je nová dvoudílná učebnice čtení pro prvňáčky. Nahrazuje slabikář, ale protože je vytvořena na základě tzv. genetické metody čtení, která neslabikuje, nese tyto názvy. První díl učebnice BUDU DOBŘE ČÍST se věnuje předčtenářskému období a poznávání písmen a jejich skladbě do slov. Druhý díl využijí prvňáčci, kteří již umějí číst a v čtenářské dovednosti se zdokonalují. Jakmile se žáci naučí číst, lze jim k čtení nabídnout jakoukoliv navazující či doplňkovou učebnici. Genetická metoda čtení vede děti ke čtení s porozuměním a vytváří trvalou potřebu číst, což je základní předpoklad pro výchovu a vzdělávání v období, které žáky čeká. K učebnicím je určena metodická příručka pro učitele.

PŘÍRUČKA UČITELE BUDU DOBŘE ČÍST - UMÍM DOBŘE ČÍST
Pracovní učebnice čtení a psaní pro 1. ročník ZŠ
Jana Borecká
Tato příručka učitele je doplňkem dvoudílné učebnice elementárního čtení pro 1. ročník základní školy.

Využívá genetickou metodu čtení a naplňuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Učebnice jsou určeny pro práci v období září až leden, tedy v l. pololetí školního roku.

Vzhledem k tomu, že se rozdíl mezi analyticko-syntetickou a genetickou metodou stírá v okamžiku, kdy se žáci naučí číst, je možné v navazujícím období 2. pololetí použít např.

Čítanku pro prvňáčky i další pracovní materiály (diktáty, doplňovací cvičení, přepisy, jazykové hry a brzy také společnou četbu některé knihy).

K nácviku psaní je vhodné využít pětidílný soubor Písanky pro prvňáčky.